Ekočistíčky

 
Využívanie extenzívnych spôsobov čistenia odpadovej vody a jej následné využitie na úžitkové účely.
Zmierňovanie nepriaznivých klimatických zmien krajiny prostredníctvom extenzívnych spôsobov čistenia a zachytávania vôd.
Aplikácia zistených informácií oblasti čistenia a zadržiavania vody extenzívnymi spôsobmi a ich priaznivom vplyve na klímu v edukačnom procese.

https://www.ekocisticky.sk/

Hodnota je voda, bojujme proti suchu !

 
 
Rodinné domy
 
Chaty
 
Penzióny
 
 
DAŽĎOVÉ ZÁHRADY
 
 
RETENČNÉ A KÚPACIE JAZERÁ
 
 
NÁHRADA A VÝMENA NEPRIEPUSTNÝCH POVRCHOV
 
 

ZELENÉ STRECHY

 

VEGETAČNÉ STENY

 

PODZEMNÉ A POVRCHOVÉ NÁDRŽE