Fórum inovatívních myšlenek

 
Klíčová téma
– strategický marketing
– strategická orientace
– inovace
– udržitelný rozvoj
– faktor úspěchu
– zelený marketing