Klaster pre podporu inovatívnych a zelených technológií

 
 
http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailzzpo.aspx?id=202773