Kultúrni cestovní ruch

 
Kulturní cestovní ruch je charakterizován jako „forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivování především možností poznávání kulturního dědictví a kultury dané země a jejích rezidentů. Cílem návštěvníků jsou kulturní atraktivity, zejména historické stavby.
Zahraniční experti charakterizují kulturní cestovní ruch jako „cestování za zážitky na místa a za aktivitami, které autenticky představují příběhy a lidi z minulosti i současnosti“.
 Z uvedených charakteristik či definic lze konstatovat, že kulturní cestovní ruch je formou cestovního ruch a spadá pod něj mnoho dalších podkategorií – historie, umění, etnikum, koncerty, divadla a mnoho dalšího.
Kulturní cestovní ruch:
  • festivaly a jiné společenské události, hostiny;
  • hudba, divadlo, soutěže, vystoupení;
  • život na vesnici a venkově (např. farmy, nedělní trhy);
  • gastronomie, návštěva a ochutnávka místních produktů;
  • prohlídka pamětihodností, vesnických staveb a „atmosféra“;
  • návštěva historických a náboženských památek nebo typických krajových staveb, zřícenin apod.;