Turismus

Zřizovatelem turismu je Česká asociace životního prostředí – odborné společenství fyzických a právnických osob, nevládní výběrová organizace ve spolupráci se Slovenskou asociáciou životného prostredia.
Datum založení: 26. 4. 2012
Sídlo: Vimperk, Náměstí Svobody 29
IČ: 22742387, DIČ CZ 22742387
Web: http://caszp.cz/
Formy
1/ Forfaitové zájezdy šité na mírů na základě dohody s objednavatelem
2/ Zájezdy v spolupráci s cestovními kancelářemi
3/ Komentované prohlídky šumavských měst
4/ Průvodcovskou činnost 
 
                                                                                  Výpis ze živnostenského listu
 
Naše sídlo:  Zámek Úsobí

Zámek Úsobí stojí na břehu Panského rybníka, téměř v centru městyse Úsobí, u silnice II/348 od Chyšky na Herálec.V těsné blízkosti zámku protéká Úsobský potok.Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Ačkoliv první písemná zmínka o Úsobí pochází už z roku 1307, k výstavbě panského sídla, vodní tvrzi, došlo až v polovině 16. století. Tehdy panství vlastnil Leopold Fučikovský z Grünhofua , a právě za něj prošlo Úsobí prudkým rozvojem. Okolo roku 1830 prošel empírovou přestavbou. V době empírových úprav došlo v přilehlém zámeckém parku k výstavbě letohrádku. Po zestátnění v roce 1948 sem byla z havlíčkobrodské nemocnice umístěna léčebna dlouhodobě nemocných. V následujících letech zámek chátral.
V roce 1999 jej zakoupil současný majitel Ing Jaromír Polák, spoluzakladatel České asociace životního prostředi.
 

Úsobí – mapa