Umělecké aktivity centra

 
 
 
Vize a poslání
Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot Šumavy, směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.
Zaměření
Organizace kulturních a hudebních akcí, výchovně vzdělávacích koncertů a festivalů zaměřených na kulturní,  uměleckou a ekologickou výchovu dětí a mládeže.
Talentové soutěže: Jaký máš talent ?
Výstavy: Umění a životní prostředí
 
Výtvarná díla
– obrazy,
– malby,
– grafika,
– umělecké pohledy, fotografie
– umělecké návrhy plakátu,
Umělecké výrobky
– šperky,
– koláže,
– brože,
– placky, placky se špendlíkem,
– magnetky,
Hudba
hudební vzdelávací koncerty
Recepty
– staré šumavské recepty
– recepty a rady našich babiček a i recepty na kosmetiku apod z vlastní výroby
Výrobky z hlíny
/ Vyrobeno s hrnčířská kruhem / hlíny /
Kurzy
1 / Kurzy malby..zdokonalování se v malování a i pro důchodce
2 / vyučovaní ozdobného písma a Vytváření ruznych nápisu
3 / Fotokurzy přírody 
Ukázky z umění členů České asociace životního prostředí
 
Vladimíra Fridrichová KunešováVěnuje se výtvarné tvorbě :
– malbě,
– tvorbě tapiserií,
– restaurování cirkevních památek.
Ing Kamila Hrabáková – kresby
Věnuje se :
Architektonické činnosti
Vědecké a technické činnosti 
Mimoškolní výchově a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti