Vzdělávací aktivity centra

Vize a poslání
Vzdělávací centrum vytváří a rozvíjí veřejný prostor pro environmentální vzdělávání, nové inspirace, nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii propojení člověk – příroda (biosféra – technosféra).
Hlavní cíl vzdělávacího centra
Hlavním cílem vzdělávacího centra je spojovat lidi i organizace ve společném úsilí směřujícím k sociální a environmentální spravedlnosti a odpovědnosti, podporovat i realizovat environmentální vzdělávání jednotlivců, i v organizační praxi.
Specifické cíle vzdělávacího centra :
Vzdělávací centrum poskytuje prostor pro poradenskou a konzultační činnost, ekologicko – sociální podnikání, pro tvorbu environmentální a etické politiky v organizacích různého typu.
Profesionální ekoetčtí poradci dokáží vyhodnocovat environmentální rizika, poskytovat individuální poradenský servis, pomáhat organizacím jejich hodnoty a strategie směrem k udržitelnosti.
• poskytuje poradenskou činnost a consulting pro organizace v oblasti etické a ekoetické politiky, udržitelných strategií, za ekosociálních podnikání;
• nabízí kvalitní populárně-naučné, osvětové, i vzdělávací akce pro různé cílové skupiny;
• buduje partnerství, rozvíjí participační myšlení a participační procesy;
• svými aktivitami a projekty rozvíjí ekologickou a environmentální gramotnost, napomáhá tvorbě, konstituci a klasifikáci ekologických i morálních hodnot, kritického myšlení;
• šíří osvětu, která směřuje k udržitelnosti a udržitelnému rozvoji.