Vzdělávání k problémům vodohospodářství pro města a obce