Představení asociace

EAŽP z.s. je mezinárodní nevládní organizace   jejímiž členy se mohou stát  instituce, města a obce, sdružení a živnostenská společenstva, fyzické a právnické osoby jejichž činnost souvisí, nebo může být využita v oblasti ochrany a obnovy životního prostředí. Právni forma :   Mezinárodní organizace  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=539041&typ=PLATN Do seskupení Evrópské asociace životního prostrředí patří :  Česká asociace životního prostředí, Slovenská … Čítať ďalej Představení asociace