Představení

EASŽP z.s. je mezinárodní nevládní organizace   jejímiž členy se mohou stát  instituce, města a obce, sdružení a živnostenská společenstva, fyzické a právnické osoby jejichž činnost souvisí, nebo může být využita v oblasti ochrany a obnovy životního prostředí.
Právni forma :   Mezinárodní  nevládni organizace 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=539041&typ=PLATN
Do seskupení Evrópske asociace životního prostrředí patří :  Česká asociace životního prostředí, Slovenská asociácia životného prostredia.
Hospodaření EASŽP se řídí obecně platnými předpisy.
Výborná pozice pro aktivity:
– profesionalita
– technická a konstrukční dovednost
– pedagogická praxe
– vysoká odbornost
– poradenská a lektorská praxe
– spolupráce špičkových lektorů a partnerů
– praxe v podnikání a v řízení organizací na všech úrovních řízení
– projektované a realizované energetické a vodohospodářské aktivity
– unikátni realizace v oblasti protipovodňové ochrany krajiny a přírody
Asociace má flexibilní projektovou kombinovanou organizační strukturu.
Je charakteristická svou pružností a přizpůsobivostí útvarů na řešení konkrétních situací v spolku.     
Texty jsou psány v českém jazyce a v slovenskom jazyku.