Úlohy a cíle asociace

1/ Spolupráce s institucemi , státními úřady, vzdělávacími institucemi a odbornými skupinami v členských státech Evropské unie. které jsou zaměřeny na ekologické inovace.
2/ Aktivně vyhledávat a zapojovat se do mezinárodních projektů zahraničních platforem a sítí v oblasti životního pristředí, vzhledem k tomu, že tento segment patří k preferovaným oblastem v rámci financování prostřednictvím programů a fondů EU.
3/ Zpracovávat odborné informace z Evropské unie i z ostatních států.
4/ Realizovat odborné diskuse a partnery v rámci EU, zpracovávat jejich obsah a případně je zveřejňovat
5/ Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických
i kulturních hodnot směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.
6/ Podpořit zavádění do praxe projektů / technologických řešení z technologického zásobníku prostřednictvím participace asocace v aktivitách připravovaných národních projektů (propagace, mezinárodní sítě, internacionalizace)
7/ Realizace projektů v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.
8/ Tvorba zásobníka „projektov ekologických technológií“,
9/ Environmentální vzdělávání– propojení škol s praxí, s podnikatelskou sférou
10/ Rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí
11/ Aktivně vyhledávat nové členy asociace zejména však se zaměřením v oblasti vědy, výzkumu a vývoje ekologicky orientovaných technologií.
12/ Spolupráce s obcemi, podnikům, školami, s vědou a výzkumem
Informační služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.
13/Prezentování a informování veřejnosti o nových řešeních a technologiích určených na ochranu životního prostředí
14/ Regionální rozvoj
15/ Ekologické poradenství
16/ Organizace konferencí, workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí, výstav, publikační a poradenské činnosti
17/ Ochrana zdraví obyvatelstva