Jihočeské vzdělávací a kulturní ekocentrum

Jihočeské vzdělávací a kulturní ekocentrum je interdisciplinární  ekoprojekt,
který zajišťuje vybrané společné aktivity EASŽP a ČASŽP v Jihočeském regionu.
Jeho posláním je vytvářet a rozvíjet veřejný prostor pro poznání a tvorbu ekologických a kulturních aktivit směřujících k harmonii vzájemného propojením člověk – příroda.
Ambicí je
– vytvořit prostor a předpoklady pro profesní uplatnění členů
– spojovat lidí a organizace ve společném úsilí směřujícím k enviromentální odpovědnosti
vytvořit prostor pro polemiku odborníků z akademické i podnikatelské sféry
Cíle:
*Budování úspěšné značky
*Poskytování informačních služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí
*Nabídka ekoinformací
*Zasíťování Eko firem 
*Ekologické poradenství
*Budování eko partnerství
*Prezentace činnosti obou asociací
*Zapojení do mikroregionu a do partnerství v přeshraniční oblasti
Druhy umění:
Výtvarná díla
– obrazy,
– malby,
– grafika,
– umělecké pohledy, fotografie
– umělecké návrhy plakátu,
Umělecké výrobky
– šperky,
– koláže,
– brože,
– placky, placky se špendlíkem,
– magnetky,

Hudba
– hudební vzdělávací koncerty
Recepty
– staré šumavské recepty
– recepty a rady našich babiček, recepty na kosmetiku apod. z vlastní výroby
Výrobky z hlíny
/ Vyrobeno s hrnčířským kruhem / hlíny /
Kurzy
1 / Kurzy malby, zdokonalování se v malování  (i pro důchodce )
2 / Vyučovaní ozdobného písma a vytváření různých nápisů
3 / Fotokurzy přírody
Sídlo:

Lipovice

Lipovice - sídlo Jihočeského vzdělávacího a kulturního ekocentra