Videogalérie

Prezentační video

Na videu spolupracovali umelecký fotograf Georg von Grega a Doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD
Slovenská asocácia životného prostredia