Diskuse

Vážený/á pane/paní,
Evropská asociace životního prostředí plánuje uspořádat diskusi o zvyšování odolnosti a bezpečnostní strategie regionů vůči
bezpečnostním ekologickým hrozbám.  Včetně těch, které souvisejí se změnou klimatu.
Diskuse se bude konat přes online platformu.
Hlavním tématem a cílem diskuse je jak se vyrovnat s environmentálními riziky a hrozbami. 
Diskuse je určena pro odborníky, kteří budou prezentovat své názory, zkušenosti, pro představitele institucí, aktivisty, novináře,
nebo i pro jiné zajímavé hosty, kteří by mohli přispět k diskusi svými poznatky, argumenty, nebo otázkami. Diskuse je součástí
iniciativy Evropské asociace životního prostředí zapojit občanskou společnost a další partnery v rámci Evropské unie do tvorby a
realizace bezpečnostní strategie regionů v oblasti životního prostředí a environmentální bezpečnosti . . 
Témata : 
Jak využít vědeckých poznatků a inovací ke zlepšení environmentální bezpečnosti Jak se přizpůsobit změně klimatu a zvýšit odolnost
regionů – vypracování a implementace strategie adaptace na změnu klimatu 
Spolupráce se sousedními zeměmi na řešení společných environmentálních problémů. 
Podpora environmentální výchovy a vzdělávání na všech úrovních vzdělávacího systému. 
Podpora transferu technologií a know-how v oblasti ochrany životního prostředí ….. 
Máte-li zájem zúčastnit se diskuse kontaktujte nás.
Těšíme se na Vaši účast a spolupráci.