EKO-ŠUM

Vícegenerační centrum vzdělávání a zábavy 
Dědictví tradičních řemesel protkané zákoutími turistických atrakcí, to vše nás inspirovalo k myšlence zřízení centra odpočinku a zábavy, bez rozdílu věku s ekologickým a společenským kontextem.
Vložení do příjemného ekologického prostředí, umožňujícího celoroční aktivity spojené se vzděláváním, zábavou i odpočinkem.
Posláním centra je vytvářet a rozvíjet  prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot Šumavy, směřujících k harmonii vzájemnéhopropojení člověk – příroda.
Realizace projektu je postavena na ekologických hodnotách – krásná umělecká rozmanitost, rozvíjení dovedností v oblasti tradičních řemesel, zapojení se do aktivit směřujících k zájmovým činnostem, efektivní využití  volného času, prevence sociálně patologických jevů, navazování a rozvíjení společenských kontaktů, poradenská a lektorská činnost.
Dětské centrum vzdělávání 
Návrat škol do přírody.
Environmentální vzdělávání dětí a mládeže.
Příprava dětí na ekologické povolání.
Výuka ochrany přírody.
Zdravý životní styl.
Příprava dětí na ekologické povolání je to místo, kde si děti a mládež budou moci pro ně přijatelným způsobem (zážitkem) vyzkoušet vybrané činnosti, které jsou reálnou součástí ochrany a obnovy životního prostředí.
Environmentálně zaměřené programy o ochraně a obnově životního prostředí vytváří a rozvíjí prostor pro ekologické myšlení a cítění, nové inspirace.
Hravou formou vzdělávání a pobytem v přírodě rozdávat radost, úsměv a společenské vyžití.
1. Programy využití času dětí v přírodě
2. Dětské centrum vzdělávání
3. Příprava dětí na ekologické povolání
4. Program o ochraně zvířat
5. Program pro hendikepované děti
6. Terapie přírodou
7. Zdravý životní styl – přednášky, nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí
8. Prohlubování rodinné sounáležitosti
9. Programy a hry pro celé rodiny
Ing. Drahomíra Stanžovská 
E-mail: drsta@seznam.cz 
Tel.:+420 605 959 234 
Naše akce pro děti  

.