Medzinárodní spolupráce

Medzinárodní spolupráce
Rozšířit mezinárodní spolupráci s partnery v rámci zemí V4 a Německa a Rakouska, které jsou zaměřeny na ekologické inovace.
Aktivně vyhledávat a zapojovat se do mezinárodních projektů zahraničních platforem a sítí v oblasti životního prostředí, vzhledem k tomu, že tento segment patří k preferovaným oblastem v rámci financování prostřednictvím programů a fondů EU.
Realizace projektů v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.
Environmentální vzdělávání – propojení škol s praxí, s podnikatelskou sférou
Rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí
Aktivně vyhledávat nové členy asociace zejména však se zaměřením v oblasti vědy, výzkumu a vývoje ekologicky orientovaných technologií.
  Koordinátor mezinárodní česko – slovenské spolupráce 
   
PhDr. Andrea Klimková, PhD. 
https://www.ff.umb.sk/aklimkova2/
 Aplikovaná etika

Priority

Navazování  kontaktů a partnerství.          
Společná realizace aktivit a projektů.        

Enviro diplomacia