Semináře

Vybraná témata, lektoři
Energetika
Ing Jiři Roubal, Praha
Ing Miroslav Muška, BMS Energy, ředitel, Bratislava
Podnikatelské a inovační centrum
Ing Peter Repčík, Československý klaster, předseda, Univerzita CaM, Trnava
Vzdělávací a kulturni turistika
Ing Kamila Hrabáková, Jihočeská univerzita České Budějovice, lektorka
Vodní hospodářství
Ing Vladimír Mosný, PhD, Hycomp, ředitel, Bratislava
Protipovodňová ochrana
Ing Jaromír Polák, jednatel, Interior Steel,  Havličkuv Brod